Loading...
มะละกา, มาเลเซีย
ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
24 April 2019, Wed
ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
มะละกา, มาเลเซีย
25 April 2019, Thu

มะละกา, มาเลเซีย to ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 14:30:00 14:30:00 03h14m S F S MYR 21.00
City Express 07:45:00 19:45:00 03h00m S M T W T F S MYR 20.00
S&S International Express 07:45:00 18:30:00 01h04m S M T W T F S MYR 4.60
Cepat & Cekap Express 05:15:00 20:30:00 01h04m S M T W T F S MYR 3.60
Causeway Link Express 08:30:00 20:30:00 - S M T W T F S MYR 21.00
Delima 08:00:00 19:00:00 03h14m S M T W T F S MYR 18.00
Starmart Express 07:30:00 23:59:00 - S M T W T F S MYR 20.00
มะละกา, มาเลเซีย to ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
223 KM
Average Travelling Time:
03h22m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
6933
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ