Loading...
× New User Enjoy Up to 52% Discount! More Details

มะละกา, มาเลเซีย to มะละกา, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 12:15:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 3.00
Sanwa Express 12:45:00 12:45:00 - Sun Mon Thu Fri Sat RM 5.00
มะละกา, มาเลเซีย to มะละกา, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
125
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ