Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

มะละกา, มาเลเซีย to เทมปอย, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 16:00:00 20:15:00 03h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
มะละกา, มาเลเซีย to เทมปอย, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
219 KM
Average Travelling Time:
03h23m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
33
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ