Loading...
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
11 December 2019, Wed
โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
12 December 2019, Thu

เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 14:30:00 14:30:00 03h57m S F S MYR 26.00
Star Qistna Express 13:30:00 13:30:00 03h57m S MYR 65.00
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ Trip Information
Distance:
261 KM
Average Travelling Time:
03h57m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
15
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ