Loading...
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
เปรัค, มาเลเซีย
14 December 2019, Sat
เปรัค, มาเลเซีย
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
15 December 2019, Sun

เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to เปรัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 08:45:00 20:15:00 03h37m S M T W T F S MYR 32.00
Cepat & Cekap Express 11:30:00 22:00:00 05h08m S M T W T F S MYR 32.50
Transnasional 08:30:00 21:30:00 04h55m S M T W T F S MYR 33.40
Kejora (TBS) 09:00:00 15:15:00 05h08m S M T T F S MYR 35.00
Billion Stars 22:00:00 22:00:00 05h08m S M T W T F S MYR 38.00
Golden Silk Holidays 08:30:00 20:30:00 - S M T W T F S MYR 38.00
Starmart Express 10:00:00 22:00:00 - S M T W T F S MYR 40.00
KPB Ekspres 08:30:00 22:00:00 - S M T W T F S MYR 43.00
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to เปรัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
351 KM
Average Travelling Time:
05h01m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
1812
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ