Loading...
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย
29 January 2020, Wed
เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
30 January 2020, Thu

เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Transnasional 09:30:00 18:30:00 04h55m S M T W T F S MYR 33.40
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
318 KM
Average Travelling Time:
04h55m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
57
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ