Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

เนอเกอรี แซมบิแรน, มาเลเซีย to Teluk Mesira, เกอรันตัน, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 20:00:00 20:30:00 09h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
เนอเกอรี แซมบิแรน, มาเลเซีย to Teluk Mesira, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
496 KM
Average Travelling Time:
09h46m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
40
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ