Loading...
ปาหัง, มาเลเซีย
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
19 January 2020, Sun
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
ปาหัง, มาเลเซีย
20 January 2020, Mon

ปาหัง, มาเลเซีย to ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Kulim First 13:45:00 13:45:00 04h44m S M T W T F S MYR 48.00
ปาหัง, มาเลเซีย to ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
575 KM
Average Travelling Time:
08h02m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
27
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ