Loading...
ปาหัง, มาเลเซีย
ยอง เป็ง, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
16 December 2019, Mon
ยอง เป็ง, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
ปาหัง, มาเลเซีย
17 December 2019, Tue
ปาหัง, มาเลเซีย to ยอง เป็ง, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
256 KM
Average Travelling Time:
04h53m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
43
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ