Loading...
ปาการ์, ตรังกานู, มาเลเซีย
อลอร์ กาจาร์, มะละกา, มาเลเซีย
18 November 2019, Mon
อลอร์ กาจาร์, มะละกา, มาเลเซีย
ปาการ์, ตรังกานู, มาเลเซีย
19 November 2019, Tue
ปาการ์, ตรังกานู, มาเลเซีย to อลอร์ กาจาร์, มะละกา, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
361 KM
Average Travelling Time:
06h05m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ