Loading...
ปาการ์, ตรังกานู, มาเลเซีย
รันโต ปันจัง, เกอรันตัน, มาเลเซีย
25 October 2019, Fri
รันโต ปันจัง, เกอรันตัน, มาเลเซีย
ปาการ์, ตรังกานู, มาเลเซีย
26 October 2019, Sat
ปาการ์, ตรังกานู, มาเลเซีย to รันโต ปันจัง, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
297 KM
Average Travelling Time:
05h26m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
54
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ