Loading...
ปาริต บุนตา, เปรัค, มาเลเซีย
เจลี, เกอรันตัน, มาเลเซีย
19 January 2020, Sun
เจลี, เกอรันตัน, มาเลเซีย
ปาริต บุนตา, เปรัค, มาเลเซีย
20 January 2020, Mon
ปาริต บุนตา, เปรัค, มาเลเซีย to เจลี, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
248 KM
Average Travelling Time:
05h12m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
28
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ