Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

ปาริต บุนตา, เปรัค, มาเลเซีย to เจลี, เกอรันตัน, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 21:45:00 21:45:00 05h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
ปาริต บุนตา, เปรัค, มาเลเซีย to เจลี, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
248 KM
Average Travelling Time:
05h12m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
21
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ