Loading...
ปาร์ค โรยัล โฮเทล (คิดเชอเน่อ), สิงคโปร์, สิงคโปร์
ไทปิง, เปรัค, มาเลเซีย
30 May 2020, Sat
ไทปิง, เปรัค, มาเลเซีย
ปาร์ค โรยัล โฮเทล (คิดเชอเน่อ), สิงคโปร์, สิงคโปร์
31 May 2020, Sun

ปาร์ค โรยัล โฮเทล (คิดเชอเน่อ), สิงคโปร์, สิงคโปร์ to ไทปิง, เปรัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 17:45:00 17:45:00 08h50m Sun Mon Sat SGD 40.00
ปาร์ค โรยัล โฮเทล (คิดเชอเน่อ), สิงคโปร์, สิงคโปร์ to ไทปิง, เปรัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
640 KM
Average Travelling Time:
08h50m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
3
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ