Loading...
ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย
โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย
15 November 2019, Fri
โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย
ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย
16 November 2019, Sat

ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย to โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Transnasional 08:55:00 08:55:00 08h32m S M T W T F S MYR 48.70
Naza Express 09:00:00 21:00:00 08h32m S M T T F S MYR 49.50
ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย to โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
438 KM
Average Travelling Time:
08h32m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
200
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ