Loading...
× New User Enjoy Up to 52% Discount! More Details

ซาราวัค, มาเลเซีย to บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sipitang Express 12:30:00 14:00:00 03j06m Mon Wed Fri RM 70.00
ซาราวัค, มาเลเซีย to บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน Trip Information
Distance:
495 KM
Average Travelling Time:
12h32m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
24
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ