Loading...
สิงคโปร์, สิงคโปร์
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
28 January 2020, Tue
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
สิงคโปร์, สิงคโปร์
29 January 2020, Wed

สิงคโปร์, สิงคโปร์ to เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
707 Bus 07:15:00 20:00:00 03h36m S M T W T F S SGD 13.00
Billion Stars 00:01:00 23:30:00 - M T W SGD 19.80
The One Travel & Tours 08:45:00 20:15:00 - S M T W T F S SGD 20.00
Sri Maju Group 08:00:00 08:00:00 03h52m S F S SGD 20.00
Golden Coach Express 08:15:00 18:35:00 03h43m M T F S SGD 21.00
Starmart Express 07:30:00 23:01:00 03h36m S M T W T F S SGD 25.00
Superior Coach 06:59:00 08:00:00 - F S SGD 30.00
สิงคโปร์, สิงคโปร์ to เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
251 KM
Average Travelling Time:
03h39m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
2050
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ