Loading...
ศร๊ มันจุง, เปรัค, มาเลเซีย
คองคอร์ด ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
07 December 2019, Sat
คองคอร์ด ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
ศร๊ มันจุง, เปรัค, มาเลเซีย
08 December 2019, Sun

ศร๊ มันจุง, เปรัค, มาเลเซีย to คองคอร์ด ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Star Coach Express 10:00:00 10:00:00 08h49m S M T T F S MYR 65.00
ศร๊ มันจุง, เปรัค, มาเลเซีย to คองคอร์ด ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ Trip Information
Distance:
590 KM
Average Travelling Time:
08h49m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
26
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ