Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

ตันจง เกมก Jetty (เป็นประตูสู่ ติโอมาน), ปาหัง, มาเลเซีย to Johor Bahru, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sanwa Express 11:45:00 20:30:00 03h25m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Prisma Express 17:15:00 21:15:00 - Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 24.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ