Loading...
เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย
ตานาร์ เมราห์, เกอรันตัน, มาเลเซีย
07 April 2020, Tue
ตานาร์ เมราห์, เกอรันตัน, มาเลเซีย
เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย
08 April 2020, Wed

เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย to ตานาร์ เมราห์, เกอรันตัน, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
TRANSNASIONAL SKMK 09:00:00 20:30:00 07h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 50.40
เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย to ตานาร์ เมราห์, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
396 KM
Average Travelling Time:
07h37m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
44
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ