Loading...
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย
เจอรัลตุ๊ส, ปาหัง, มาเลเซีย
12 December 2019, Thu
เจอรัลตุ๊ส, ปาหัง, มาเลเซีย
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย
13 December 2019, Fri
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย to เจอรัลตุ๊ส, ปาหัง, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
350 KM
Average Travelling Time:
07h23m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
42
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ