Loading...
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย
เปกาน, ปาหัง, มาเลเซีย
22 October 2019, Tue
เปกาน, ปาหัง, มาเลเซีย
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย
23 October 2019, Wed

เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย to เปกาน, ปาหัง, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Manyza Tesco KB 20:45:00 20:45:00 - M T W T S MYR 60.00
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย to เปกาน, ปาหัง, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
404 KM
Average Travelling Time:
06h51m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
114
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ