Loading...
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย
ที บี เอส (ท่ารถเบอเซอปาดู เซอรันตัน), กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
24 January 2020, Fri
ที บี เอส (ท่ารถเบอเซอปาดู เซอรันตัน), กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย
25 January 2020, Sat

เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย to ที บี เอส (ท่ารถเบอเซอปาดู เซอรันตัน), กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Naza Express 09:30:00 22:10:00 09h11m S M T W T F S MYR 44.00
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย to ที บี เอส (ท่ารถเบอเซอปาดู เซอรันตัน), กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
597 KM
Average Travelling Time:
09h11m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
974
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ