Loading...
ยโสธร, ประเทศไทย
ประเทศไทย, ประเทศไทย
18 October 2019, Fri
ประเทศไทย, ประเทศไทย
ยโสธร, ประเทศไทย
19 October 2019, Sat

ยโสธร, ประเทศไทย to ประเทศไทย, ประเทศไทย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Phetprasert 09:00:00 19:05:00 - S M T W T F S THB 353.00
Thaisanguan Tour 19:20:00 21:10:00 09h31m S M T W T F S THB 396.00
Prayat Tour 08:10:00 19:30:00 09h31m S M T W T F S THB 396.00
Chanaphai 19:30:00 19:30:00 09h53m S M T W T F S THB 421.00
Jirutkran Tour 10:00:00 18:40:00 - S M T W T F S THB 462.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ