Loading...

PO. Harum Prima Office

Jl. Soekarno - Hatta No. 169, Bandung, Indonesia+
Tel:
Fax: -

PO. HARUM PRIMA Bus Schedule

Bandung to Sragen First Bus Last Bus Fare
Kantor Harum Prima Bandung to Terminal Pilangsari Sragen Select Date
Bandung to Ponorogo First Bus Last Bus Fare
Kantor Harum Prima Bandung to Terminal Seloaji Select Date
Bandung to Ngawi First Bus Last Bus Fare
Kantor Harum Prima Bandung to Terminal Ngawi/Kertonegoro Select Date
Bandung to Madiun First Bus Last Bus Fare
Kantor Harum Prima Bandung to Terminal Purbaya Select Date
Bandung to Solo / Surakarta First Bus Last Bus Fare
Kantor Harum Prima Bandung to Terminal Tirtonadi Select Date
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ