Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Genting Highlands, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
707 Travel And Tours Sdn Bhd Ipoh 15:45:00 15:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Starmart Express 16:30:00 16:30:00 01h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Coachliner 707 Genting / Taiping 16:30:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Shanhua Travel and Tours 14:00:00 15:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 37.00
Coachliner 707 Travel & Tours Sdn Bhd (Penang) 12:30:00 12:30:00 04h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.00
Beh Travel & Tours 12:30:00 15:45:00 04h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Joo Seng Travel & Tours 12:25:00 12:25:00 - Thu MYR 40.00
Genting Highlands, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
188 KM
Average Travelling Time:
03h19m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
695
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.