Loading...

Genting Highlands, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Shanhua Travel and Tours 14:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
GJG Travel & Tours Bus Service 13:30:00 14:00:00 03j27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Coachliner 707 Travel & Tour Sdn Bhd 12:30:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Beh Travel & Tours 12:00:00 16:00:00 04j17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Genting Highlands, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
188 KM
Average Travelling Time:
03h19m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
273
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.