Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Ipoh, Perak, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 02:00:00 02:00:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Express Kesatuan 09:00:00 20:15:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
Billion Stars 11:00:00 23:59:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Jasmine Express 15:00:00 16:00:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Sri Maju Group 10:30:00 11:00:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
YK HEE ENTEPRISE 15:00:00 15:00:00 03h57m Sun Mon Thu Fri Sat RM 30.00
KPB Ekspres 10:30:00 23:59:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Supernice Grassland 11:00:00 17:45:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.