Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Ipoh, Perak, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 02:00:00 02:00:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Express Kesatuan 09:00:00 20:15:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
Billion Stars 11:00:00 23:59:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Jasmine Express 15:00:00 15:00:00 03h57m Sun Mon Thu Fri Sat RM 30.00
KPB Ekspres 12:30:00 23:30:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Supernice Grassland 12:45:00 17:45:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Starmart Express 12:31:00 23:45:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.