Loading...

Star Coach Express Bus Schedule

Kuala Lumpur to Singapore First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Woodlands Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Concorde Shopping Centre Select Date
Kuala Lumpur to Johor First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Bandar Penawar Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Sungai Rengit Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Perak to Singapore First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Concorde Shopping Centre Select Date
Tanjung Malim to Woodlands Select Date
Sri Manjung to Concorde Shopping Centre Select Date
Sri Manjung to Woodlands Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Woodlands Select Date
Bidor to Woodlands Select Date
Bidor to Concorde Shopping Centre Select Date
Gopeng to Concorde Shopping Centre Select Date
Gopeng to Woodlands Select Date
Bercham to Concorde Shopping Centre Select Date
Sungai Siput to Woodlands Select Date
Bercham to Woodlands Select Date
Sungai Siput to Concorde Shopping Centre Select Date
Teluk Intan to Concorde Shopping Centre Select Date
Teluk Intan to Woodlands Select Date
Sitiawan to Concorde Shopping Centre Select Date
Sitiawan to Woodlands Select Date
Terminal Lumut to Concorde Shopping Centre Select Date
Terminal Lumut to Woodlands Select Date
Tanjung Malim to Concorde Shopping Centre Select Date
Perak to Johor First Bus Last Bus Fare
Tanjung Malim to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Terminal Lumut to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Sitiawan to Johor Jaya Select Date
Sitiawan to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Teluk Intan to Johor Jaya Select Date
Teluk Intan to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Sungai Siput to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Bercham to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Gopeng to Johor Jaya Select Date
Gopeng to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Bidor to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Bidor to Johor Jaya Select Date
Kampar to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Kampar to Johor Jaya Select Date
Sri Manjung to Johor Jaya Select Date
Sri Iskandar to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Sri Iskandar to Johor Jaya Select Date
Sri Manjung to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Tanjung Malim to Johor Jaya Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Johor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Tun Aminah to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor Jaya to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Bandar Penawar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Sungai Rengit to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor to Perak First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Kampar Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Gopeng Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Batu Gajah Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sitiawan Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Terminal Lumut Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sri Manjung Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sri Iskandar Select Date
Tun Aminah to Kampar Select Date
Tun Aminah to Gopeng Select Date
Tun Aminah to Batu Gajah Select Date
Tun Aminah to Sitiawan Select Date
Tun Aminah to Terminal Lumut Select Date
Tun Aminah to Tanjung Malim Select Date
Tun Aminah to Sri Manjung Select Date
Tun Aminah to Sri Iskandar Select Date
Johor Jaya to Kampar Select Date
Johor Jaya to Gopeng Select Date
Johor Jaya to Batu Gajah Select Date
Johor Jaya to Sitiawan Select Date
Johor Jaya to Terminal Lumut Select Date
Johor Jaya to Tanjung Malim Select Date
Johor Jaya to Sri Manjung Select Date
Johor Jaya to Sri Iskandar Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.