Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 01:00:00 13:30:00 04h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.60
Mayang Sari Express 01:45:00 01:45:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.50
Express Kesatuan 11:00:00 22:30:00 04h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Billion Stars 00:45:00 23:45:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Sri Maju Group 11:00:00 19:00:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
KPB Ekspres 12:48:00 23:58:00 05h03m Sun Fri Sat RM 45.00
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
360 KM
Average Travelling Time:
05h16m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
311
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.