Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 01:00:00 13:30:00 04h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.60
Mayang Sari Express 01:45:00 01:45:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.50
Express Kesatuan 11:00:00 22:30:00 04h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Billion Stars 00:45:00 23:45:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Sri Maju Group 11:00:00 19:00:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
KPB Ekspres 12:48:00 23:58:00 05h03m Sun Fri Sat RM 45.00
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
360 KM
Average Travelling Time:
05h16m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
311
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.