Loading...

Naik Selalu Express Bus Service

Naik Selalu Ekspress Bus Schedule

Kuala Lumpur to Perak First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kamunting Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Bagan Serai Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Parit Buntar Select Date
Kuala Lumpur to Kedah First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kulim Select Date
Perak to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Bagan Serai to Hentian Duta Select Date
Bagan Serai to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Parit Buntar to Hentian Duta Select Date
Parit Buntar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Perak to Perak First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Simpang Taiping Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Parit Buntar Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Bagan Serai Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Kamunting Select Date
Perak to Selangor First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Klang Sentral Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Terminal Shah Alam Select Date
Bagan Serai to Klang Sentral Select Date
Bagan Serai to Terminal Shah Alam Select Date
Parit Buntar to Terminal Shah Alam Select Date
Parit Buntar to Klang Sentral Select Date
Perak to Kedah First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Kulim Select Date
Selangor to Perak First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam to Kamunting Select Date
Terminal Shah Alam to Bagan Serai Select Date
Terminal Shah Alam to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Terminal Shah Alam to Simpang Taiping Select Date
Terminal Shah Alam to Parit Buntar Select Date
Klang Sentral to Kamunting Select Date
Klang Sentral to Parit Buntar Select Date
Klang Sentral to Simpang Taiping Select Date
Klang Sentral to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Klang Sentral to Bagan Serai Select Date
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Klang Sentral to Kulim Select Date
Terminal Shah Alam to Kulim Select Date
Kedah to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kulim to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kulim to Hentian Duta Select Date
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Kulim to Klang Sentral Select Date
Kulim to Terminal Shah Alam Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.