Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Klang, Selangor, Malaysia to Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 07:45:00 23:30:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
City Holidays Express 08:30:00 22:30:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Hana Express 08:00:00 20:00:00 05h02m Sun Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Causeway Link 10:00:00 10:00:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.20
Supernice Grassland 07:30:00 21:15:00 05h02m Sun Thu Fri Sat RM 38.00
Prisma Express 11:15:00 11:15:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Starmart Express 10:00:00 10:00:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.