Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 11:45:00 23:45:00 01h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 6.10
Sanwa Express 07:00:00 18:00:00 00h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 7.00
Prisma Express 15:00:00 15:00:00 00h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Maju Express 19:30:00 19:30:00 02h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.20
Ekspres Mutiara 11:30:00 22:30:00 03h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.80
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
197 KM
Average Travelling Time:
03h40m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
947
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.