Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 11:45:00 11:45:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 31.10
Ekspres Mutiara 22:30:00 22:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.20
Prisma Express 00:15:00 16:00:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Mayang Sari Express 22:30:00 22:30:00 06h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Perdana Express 22:45:00 22:45:00 08h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Asia Jaya Travel & Tours Sdn Bhd 22:45:00 22:45:00 07h14m Sun Thu Fri Sat RM 55.00
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
409 KM
Average Travelling Time:
06h15m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
1292
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.