Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 11:45:00 11:45:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 31.10
Ekspres Mutiara 11:45:00 23:45:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.20
Prisma Express 15:00:00 21:30:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Adik Beradik Express 00:30:00 23:30:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.80
Cepat & Cekap Express 21:00:00 21:00:00 06h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.10
Perdana Express 22:45:00 22:45:00 08h08m Sun Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
409 KM
Average Travelling Time:
06h15m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
1413
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.