Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 09:00:00 21:00:00 09h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Ekspres Mutiara 09:00:00 21:45:00 08h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.20
Perdana Express 20:30:00 22:00:00 09h02m Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.50
Queen Express 09:20:00 20:50:00 09h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.50
Pancaran Matahari 20:30:00 20:45:00 09h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
533 KM
Average Travelling Time:
08h55m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
530
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.