Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Perlis, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Kejora Masyhur Sdn Bhd 19:30:00 20:00:00 11h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 90.00
KKKL Sdn Bhd 19:30:00 20:00:00 11h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 91.00
YK HEE ENTEPRISE 18:00:00 18:30:00 11h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 92.00
Supernice Grassland 18:01:00 18:46:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 95.00
Quick Liner Express 18:30:00 19:00:00 11h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 95.00
Perlis, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
834 KM
Average Travelling Time:
11h33m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
254
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.