Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Perlis, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Permata Utara Sdn Bhd 19:00:00 19:30:00 11h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 88.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 19:30:00 20:00:00 11h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 90.00
KKKL Sdn Bhd 19:30:00 20:00:00 11h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 91.00
Quick Liner Express 18:30:00 19:00:00 11h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 95.00
Supernice Grassland 18:00:00 18:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 95.00
Perlis, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
834 KM
Average Travelling Time:
11h33m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
320
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.