Loading...

Perlis, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 09:00:00 09:15:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.40
Arwana 15:45:00 16:15:00 04h21m Sun Thu Fri Sat RM 30.00
Eltabina Express 14:30:00 15:00:00 04h21m Sun RM 30.00
Cepat & Cekap Express 18:30:00 19:00:00 04h21m Mon RM 33.40
Trans MVS Express 19:00:00 19:30:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sri Maju Group 13:01:00 13:31:00 05h54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Perlis, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
287 KM
Average Travelling Time:
04h29m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
344
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.