Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Perlis, Malaysia to TBS (Terminal Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Express Kesatuan 07:15:00 08:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Mara Liner 09:15:00 23:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.10
Mayang Sari Express 14:30:00 22:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Eltabina Express 19:30:00 20:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KKKL Sdn Bhd 09:00:00 22:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.00
Ekspres Mutiara 09:00:00 21:00:00 07h15m Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.90
Jasmine Express 09:40:00 10:15:00 07h15m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 50.00
Quick Liner Express 08:00:00 22:30:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Cosmic Express 09:00:00 22:15:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Sani Express 08:45:00 22:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
SUASANA HOLIDAY 08:45:00 21:15:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
YK HEE ENTEPRISE 09:45:00 10:15:00 07h15m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 50.00
Prisma Express 19:00:00 19:00:00 07h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 19:30:00 20:00:00 07h15m Sun Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Alisan Golden Coach 12:15:00 21:15:00 07h15m Sun Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Cepat & Cekap Express 18:30:00 19:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.40
Perlis, Malaysia to TBS (Terminal Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
495 KM
Average Travelling Time:
07h13m
Total Operator Brands:
16
Total Trips:
2522
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.