Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Perlis, Malaysia to BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Express Kesatuan 07:15:00 19:15:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Mara Liner 09:15:00 23:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.10
Mayang Sari Express 14:30:00 22:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Eltabina Express 19:30:00 20:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KKKL Sdn Bhd 18:45:00 20:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.00
Jasmine Express 09:40:00 10:15:00 07h15m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 50.00
Quick Liner Express 08:00:00 22:30:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Cosmic Express 09:00:00 22:15:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Sani Express 08:45:00 22:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
SUASANA HOLIDAY 08:45:00 21:45:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Pancaran Matahari 10:15:00 22:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
TRA EXPRESS 18:15:00 19:00:00 - Sun Tue Fri RM 50.00
Prisma Express 13:45:00 14:15:00 07h15m Tue RM 50.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 18:45:00 19:15:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Trans MVS Express 14:30:00 15:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Supernice Grassland 18:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Alisan Golden Coach 12:16:00 21:00:00 07h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri RM 55.00
Cepat & Cekap Express 18:30:00 19:00:00 07h15m Wed Thu RM 56.40
Perlis, Malaysia to BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
495 KM
Average Travelling Time:
07h13m
Total Operator Brands:
18
Total Trips:
2164
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.