Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Terengganu, Malaysia to Alor Setar, Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 18:00:00 22:15:00 - Sun Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Ekspres Mutiara 08:00:00 20:00:00 07h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.90
Jasa Pelangi 19:45:00 21:30:00 08h45m Wed Sat RM 60.00
S. P. Bumi 21:00:00 21:00:00 09h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.50
Adik Beradik Express 20:00:00 23:00:00 07h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.50
Economy Express (Kuantan) 19:00:00 19:00:00 10h02m Sun Fri Sat RM 75.00
Express Kesatuan 08:15:00 11:50:00 10h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 75.00
Terengganu, Malaysia to Alor Setar, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
437 KM
Average Travelling Time:
08h32m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
298
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.