Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Terengganu, Malaysia to Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Jasa Pelangi 09:15:00 12:30:00 05h03m Sun Thu Fri Sat RM 37.00
Ekspres Mutiara 20:00:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Queen Express 20:30:00 21:00:00 08h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
S. P. Bumi 22:00:00 22:00:00 06h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.60
Darul Iman Express 21:00:00 22:30:00 06h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.30
Terengganu, Malaysia to Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
483 KM
Average Travelling Time:
06h32m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
276
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.