Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ອຸບົນ ຣາຊາທານີ, Thailand to ກຸງເທບ, Thailand Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Chanaphai 18:00:00 18:30:00 00h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 466.00
Rungprasert Tour 17:10:00 18:05:00 00h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 503.00
Lotus Phiboon Tour 08:30:00 17:15:00 12h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 513.00
Sombat Tour 16:30:00 20:20:00 10h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 525.00
Jirutkran Tour 07:00:00 16:30:00 12h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 565.00
Budsarakam 16:30:00 17:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 594.00
ອຸບົນ ຣາຊາທານີ, Thailand to ກຸງເທບ, Thailand Trip Information
Distance:
598 KM
Average Travelling Time:
10h35m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
691
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.