Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Yangon, Myanmar to Dawei, Myanmar Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Shwe Mandalay Express 15:00:00 17:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 15,500.00
Khaing Mandalay 16:00:00 16:00:00 - Sun Tue Wed Thu Fri Sat MMK 17,500.00
ATW Express 12:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 25,000.00
Mann Yarzar Express 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 25,000.00
Shwe Pearl Thi Express 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 35,000.00
Yangon, Myanmar to Dawei, Myanmar Trip Information
Distance:
622 KM
Average Travelling Time:
16h01m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
285
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.