Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Yangon, Myanmar to Dawei, Myanmar Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Shwe Mandalay Express 15:00:00 17:30:00 15h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 15,500.00
Khaing Mandalay 16:00:00 16:00:00 15h23m Sun Tue Wed Thu Fri Sat MMK 17,500.00
ATW Express 12:00:00 16:00:00 15h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 25,000.00
Mann Yarzar Express 18:00:00 18:00:00 15h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 25,000.00
Shwe Pearl Thi Express 15:00:00 15:00:00 15h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 35,000.00
Yangon, Myanmar to Dawei, Myanmar Trip Information
Distance:
622 KM
Average Travelling Time:
16h01m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
285
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.