Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Latest Deals

ຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງເຖີງ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງເຖີງ 28% ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານໃນແອັບໂທລະສັບມືຖື

September 30, 2020

ຜູ້ໃຊ້ງານທຸກທ່ານຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 8% ດ້ວຍລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ TRAVELBUS ແລະ ຮັບເງີນຄືນເພີ່ມອີກ 20% ເປັນລາງວັນເງີນສົດໃນ Easybook-wallet 

ດາວໂຫຼດແອັບໃນເຄືອຂ່າຍ(Android)    ດາວໂຫຼດແອັບໃນເຄືອຂ່າຍ(iOS)    ດາວໂຫຼດແອັບໃນເຄືອຂ່າຍ(Huawei)

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.