Loading...
อิโปว์, เปรัค, มาเลเซีย
ปีนัง, มาเลเซีย
22 June 2019, Sat
ปีนัง, มาเลเซีย
อิโปว์, เปรัค, มาเลเซีย
23 June 2019, Sun

อิโปว์, เปรัค, มาเลเซีย to ปีนัง, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 08:15:00 19:45:00 02h04m S M T W T F S MYR 16.00
KPB Ekspress 10:00:00 12:30:00 02h04m F MYR 20.00
Transnasional 12:00:00 21:00:00 02h04m S M T W T F S MYR 15.30
Cepat & Cekap Express 02:00:00 17:00:00 02h04m S M T W T F S MYR 15.30
Perak Transit 08:00:00 18:30:00 02h04m S M T W T F S MYR 20.00
Era Mesra Ipoh 13:30:00 18:00:00 02h04m S M T W T F S MYR 25.00
Unititi Express 10:00:00 18:00:00 02h04m S M T W T F S MYR 20.00
CS Travel 10:00:00 16:30:00 02h04m S M T W T F S MYR 18.00
Golden Silk Holidays 02:45:00 13:45:00 02h04m S M T W T F S MYR 20.00
G12 Amanjaya 11:00:00 17:00:00 02h04m S M T W T F S MYR 20.00
Faries Enterprise 19:00:00 19:00:00 02h04m S M T W T F S MYR 25.00
Dee Nice Enterprise 10:00:00 17:15:00 02h04m F S MYR 21.00
Jengka Liner 01:00:00 01:00:00 02h04m S M T W T F S MYR 17.60
Naik Selalu Ekspress 02:00:00 22:00:00 02h04m S M T W T F S MYR 18.00
SRI THEVEN TRAVEL & TOURS Sdn Bhd 23:59:00 23:59:00 02h04m S M T W T F S MYR 20.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ