Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

อิโปว์ - จลัน เบนดาฮารา, เปรัค, มาเลเซีย to กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 10:30:00 10:30:00 03h16m Mon Tue Wed RM 25.00
อิโปว์ - จลัน เบนดาฮารา, เปรัค, มาเลเซีย to กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
199 KM
Average Travelling Time:
03h02m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
3
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ