Loading...
Jakarta Barat, อินโดนิเซีย
กูดุส, อินโดนิเซีย
10 April 2020, Fri
กูดุส, อินโดนิเซีย
Jakarta Barat, อินโดนิเซีย
11 April 2020, Sat

Jakarta Barat, อินโดนิเซีย to กูดุส, อินโดนิเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PO Pepeje 14:30:00 14:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 225,000.00
Muji Jaya Jepara 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 225,000.00
Gunung Harta Solutions 13:00:00 13:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Bejeu Linsaka 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 260,000.00
Jakarta Barat, อินโดนิเซีย to กูดุส, อินโดนิเซีย Trip Information
Distance:
519 KM
Average Travelling Time:
09h51m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
92
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ